India’s Richest

Rank Name Net Worth ($mil) Age City
1 Mukesh Ambani 32,000 52 Mumbai
2 Lakshmi Mittal 30,000 59 London
3 Anil Ambani 17,500 50 Mumbai
4 Azim Premji 14,900 64 Bangalore
5 Shashi & Ravi Ruia 13,600 65 Mumbai
6 Kushal Pal Singh 13,500 78 Delhi
7 Savitri Jindal 12,000 59 Hisar/Delhi
8 Sunil Mittal 8,200 52 Delhi
9 Kumar Birla 7,800 42 Mumbai
10 Gautam Adani 6,400 47 Ahmedabad
11 Anil Agarwal 6,300 56 London
12 Adi Godrej 5,400 67 Mumbai
13 G.M. Rao 4,300 59 Bangalore
14 Dilip Shanghvi 4,100 54 Mumbai
15 Shiv Nadar 3,700 64 Delhi
16 Uday Kotak 3,300 50 Mumbai
17 Malvinder & Shivinder Singh 3,000 37 Delhi
18 Subhash Chandra 2,700 59 Mumbai
19 Indu Jain 2,400 73 Delhi
20 Kalanithi Maran 2,300 44 Chennai
21 Anand Burman 2,250 57 Delhi
22 Brijmohan Lall Munjal 2,200 86 Delhi
23 Sudhir & Samir Mehta 2,020 55 Ahmedabad
24 Cyrus Poonawalla 2,000 68 Pune
25 Ramesh Chandra 1,950 70 Delhi
26 Micky Jagtiani 1,900 58 Dubai
27 Yusuf Hamied 1,890 73 Mumbai/London
28 Pravin Kumar Tayal 1,880 52 Mumbai
29 Jaiprakash Gaur 1,870 78 Delhi
30 Rajan Raheja 1,850 55 Mumbai
31 Venugopal Dhoot 1,800 58 Mumbai
32 Rahul Bajaj 1,750 71 Pune
33 Tulsi Tanti 1,700 51 Pune
34 L. Madhusudan Rao 1,670 43 Hyderabad
35 Baba Kalyani 1,630 60 Pune
36 Rakesh Wadhawan 1,600 57 Mumbai
37 Chandru Raheja 1,550 69 Mumbai
38 N.R. Narayana Murthy 1,500 63 Bangalore
39 Gautam Thapar 1,400 48 Delhi
40 Rama Prasad Goenka 1,350 79 Kolkata
41 Niranjan Hiranandani 1,320 59 Mumbai
42 Desh Bandhu Gupta 1,300 71 Mumbai
43 Nandan Nilekani 1,250 54 Bangalore/Delhi
44 Pankaj Patel 1,210 56 Ahmedabad
45 Vikas Oberoi 1,200 39 Mumbai
46 Senapathy Gopalakrishnan 1,150 54 Bangalore
47 G.V. Krishna Reddy 1,070 72 Hyderabad
48 Ajay Piramal 1,060 54 Mumbai
49 Vinod Goenka 1,050 50 Mumbai
50 Shahid Balwa 1,020 35 Mumbai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *