Taiwan’s Richest

 1. Tsai brothers
 2. Tsai Wan-tsai
 3. Tsai Eng Meng
 4. Terry Gou
 5. Wei Ing-Chou
 6. Lin Rong San
 7. Barry Lam
 8. Cher Wang & Wen Chi Chen
 9. Lin Yu-Lin
 10. Luo Jye & family
 11. Chao Teng-Hsiung
 12. Eugene Wu
 13. Douglas Hsu
 14. Chang Yung-fa
 15. Jason Chang
 16. Tsai Ming-Kai
 17. Samuel Yin
 18. Jeffrey Koo Sr.
 19. Shi Wen Long
 20. Tsai Chi Jui
 21. Leslie Koo
 22. Tsung Cheng Dao
 23. Wu Chung-Yi
 24. Long-Shing Liao
 25. Suhon Lin
 26. Tseng Shin-yi
 27. Rudy Ma
 28. Lin Ming-cheng
 29. Chen Chao Chuan
 30. Kenneth Yen
 31. Chen Yung-Tai
 32. Hou Bo-ming
 33. Paul Liao
 34. Steven Pan
 35. Lee Tien Tsai
 36. Lin Ming-Hsiung
 37. Peter Shu
 38. Nita Ing
 39. Tsai Yung-lung
 40. Emmet Hsu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *